Studijní materiály z radiologie

zkouškové snímky 138 × 4.43 MB
test 1.6.2011 179 × 69 kB
Nukleární kardiologie - 11.5.2010 105 × 14.57 MB
Nádory a nádorům podobné kostní afekce 121 × 19.19 kB
Osteoradiologie 146 × 65.5 kB