větvení aorty 346 × 172 B
transversální řez břichem 178 × 444 B
bursa omentalis 311 × 25 B
cevní a lymphatická drenáž plic 153 × 29 B
inervace žláz 164 × 33 B
frontální řez laryngem 209 × 237 B
ligamentum latum uteri 206 × 27 B
mediastinum 277 × 28 B
nožní klenba 333 × 22 B
obecná stavba GIT 376 × 28 B
krevní oběh plodu 186 × 26 B
obrny nervů HK a DK 178 × 70 B
paraganglia 162 × 25 B
peritoneum 252 × 28 B
portokavální a kavokavální anastomosy 247 × 23 B