popitevák 638 × 52 B
GIT 543 × 32 B
srdce 324 × 140 B
retroperitoneum 199 × 25 B
sympatikus 221 × 30 B
topografie HK 225 × 49 B
topografie pancreas 119 × 248 B
topografie žlučník 132 × 265 B
syntopie trachey 141 × 242 B
transversální řez míchou 149 × 266 B
tříselný kanál a kýly 303 × 40 B
a. carotis comm. a ext. 504 × 53 B
a. carotis int. 261 × 31 B
CNS - hlavové nervy 560 × 164 B
celá nervová soustava - stručně 772 × 92 B