seznam otázek genetika 378 × 239.15 kB
seznam otázek biologie obecná 461 × 236.79 kB
obecná biologie 692 × 3.34 MB
přednáška - mitochondrie a chloroplasty + cytoskelet 429 × 49 B
přednášky (asi 5 - buněčná smrt, ..., translace RNA) 363 × 160 B
přednáška - tkáňové kultury (Lucie Hájková) 278 × 25 B