přednášky do 23.10.2008 104 × 37 B
první přednáška 113 × 35 B